Thẻ Thành Viên

Từ ngày 01/01/2019, với các hóa đơn dịch vụ tại Hashiya sẽ được quy đổi để tích điểm trên hệ thống khách hàng thành viên của nhà hàng:

  1. Tỷ lệ quy đổi điểm: 100.000 VNĐ tương đương với 1 điểm.
  2. Quý khách có thể sử dụng điểm sau 24h kể từ khi điểm tích thành công vào tài khoản.
  3. Điểm tích được có thời hạn sử dụng trong vòng 01 năm kể từ ngày tích. Điểm tích được nếu chưa sử dụng sẽ hết hạn và không có giá trị quy đổi sau 12 tháng kể từ ngày khách hàng tích số điểm đó.
  4. Các ưu đãi đối với hạng thẻ Platinum và Diamond

– Khi khách hàng đủ điều kiện trở thành khách hàng hạng Platinum tại Hashiya, khách hàng sẽ được chiết khấu 5% cho các hóa đơn tiếp theo sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.

– Khi khách hàng đủ điều kiện trở thành khách hàng hạng Diamond tại Hashiya, khách hàng sẽ được chiết khấu 10% cho các hóa đơn tiếp theo sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.

  1. Điều kiện để nâng hạng thẻ:

– Hạng Platinum khi tài khoản của khách hàng luôn duy trì từ 50 điểm trở lên.

– Hạng Diamond khi tài khoản của khách hàng luôn duy trì từ 150 điểm trở lên.

  1. Điều kiện đổi voucher là: Khách hàng có thể đổi mỗi 40 điểm đã tích lũy thành 1 voucher có giá trị 200.000 VND cho lần sử dụng dịch vụ tiếp theo và 1 voucher sẽ được áp dụng cho 1 hóa đơn tại Hashiya.
  2. Chương trình ưu đãi sinh nhật: Trong tháng sinh nhật, khi khách hàng đặt bàn tại Hashiya sẽ được ưu đãi nhân đôi điểm thưởng cho hóa đơn đầu tiên tương ứng với tỷ lệ quy đổi “100.000 VNĐ tương đương 2 điểm”.
  3. Với khách hàng đặt bàn qua bên thứ 3, khách hàng sẽ không được áp dụng đồng thời với chương trình thành viên của Hashiya và không được tích điểm theo chương trình thành viên cho lần đặt bàn đó.